LRSK

Årsrapporter :
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2016

2017

2018

2019

 

Artsartikler:

Steinar Stueflotten (2003): Dykkere i Buskerud

Steinar Stueflotten (2003):
Spover i Buskerud

Steinar Stueflotten (2003):
Terner i Buskerud

Steinar Stueflotten (2004):
Rikser i Buskerud

Steinar Stueflotten (2005): Lommer i Buskerud

Steinar Stueflotten (2005): Tyrkerdua i Buskerud

Steinar Stueflotten (2005):
Kjerrsangere i Buskerud

Steinar Stueflotten (2005):
Lerker i Buskerud

Steinar Stueflotten (2006)
Alkefugler i Buskerud

Steinar Stueflotten (2006)
Buskspurver i Buskerud

Steinar Stueflotten (2007)
Gressender i Buskerud

Steinar Stueflotten (2009)
Fiskender i Buskerud

Steinar Stueflotten (2010)
Kråkefugler i Buskerud

Steinar Stueflotten (2013)
Piplerker og erler


Steinar Stueflotten (2014)
Duer

Steinar Stueflotten (2015)
Dykkender i Buskerud

Steinar Stueflotten (2017)
Skarver og storkefugler

Steinar Stueflotten (2017)
Stormfugler i Buskerud

Hva er LRSK?

LRSK Buskerud er en komite som har til oppgave å holde en oversikt over forekomsten av uvanlige fuglearter i fylket. Funn av de sjeldnere artene (og de som kan være vanskelige å bestemme) behandles av komitemedlemmene. Tilsvarende komiteer fins i alle fylker i Norge. Funn av de sjeldneste artene blir videresendt til norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF) for behandling.

LRSK Buskerud publiserer årlige rapporter med oversikter over funn av sjeldne fugler. Mange av funnene blir samlet inn på nasjonalt plan av norsk faunakomite for fugl (NFKF), og publisert i en egen, landsomfattende rapport.

Hvorfor trenger vi LRSK?

Innsamling, publisering og sammenstilling av funn av sjeldne fugler

For det første skal komiteen sammenstille informasjonen om fåtallige/sjeldne fuglearter i fylket. På mange måter er dette viktig; Mange av artene som skal innrapporteres til LRSK, er truede, og det er viktig å følge bestandsutviklingen av dem. Dessuten fanger LRSK opp observasjoner av arter som holder på å etablere seg hos oss, eller som er på vei ut. Funnoversiktene er også av interesse for mange enkeltpersoner. LRSKs oversikter er viktige til referansebruk i NOF og for andre, blant annet offentlige instanser.

Kvalitetssikring av observasjoner

LRSK vurderer observasjoner av arter som er sjeldne og/eller som er spesielt vanskelige å bestemme. Dette er viktig for at LRSKs funnoversikter skal være pålitelige. Når man bruker en LRSK-rapport som referanse, skal man være i størst mulig grad sikker på at de opplistede observasjonene er korrekte. Observasjoner vurderes først og fremst ut i fra dokumentasjon (foto, lydopptak etc.) og beskrivelse.

Rapporter dine observasjoner av sjeldne arter til LRSK!

LRSK har f.o.m. 2011 basert all innsamling og behandling av funn av sjeldne arter i Buskerud på Rapportsystemet for fugler http://www.artsobservasjoner.no/fugler/

Derfor oppfordres nå alle til å registrere sine observasjoner av sjeldne arter på Artsobservasjoner.no. Systemet gir automatisk beskjed om hvilke arter det kreves beskrivelse/dokumentasjon av for at funnet skal kunne kvalitetssikres og godkjennes av LRSK og forbli synlig på ordinære visninger i Artsobservasjoner for framtida. Du kan rapportere sjeldne arter på følgende måte: Logg deg inn og klikk på restanselista under "Udokumenterte sjeldenheter" nede til høyre på forsida av http://www.artsobservasjoner.no/fugler/. Klikk på aktuell art og følg instruksene videre for å sende inn rapport.

Du kan alternativt starte rapportskrivingen fra fanen "Administrer funn". Gjør da som følger: Logg deg inn > Velg "Vis funn" > Velg "Andre søkekriterier" > Velg LRSK-status "LRSK-art, må dokumenteres" fra nedtrekksmenyen > Huk av for "Egne rapporterte observasjoner" > Klikk på "år: xxxx" for å fjerne år > Velg "Administrer funn". I denne visningen finner du alle dine registrerte funn som det ikke har kommet inn beskrivelse på til LRSK/NSKF. Klikk på ikonet som illustrerer et skjema helt til høyre i raden som viser observasjoner/funn for å lage en beskrivelse. Om du har bilder, ønsker vi at du laster dem opp i stort format i beskrivelsene, uavhengig om de er lagt ut i galleriet tidligere. Pass på å sjekke at alle data er korrekte før du sender inn rapporten.

Når observasjonen er ferdigbehandlet vil den få et merke foran til venstre på raden som viser at funnet er godkjent av LRSK/NSKF. Du vil også få en melding direkte fra LRSK når observasjonen er ferdigbehandlet. Dette gjelder også funn som ikke er blitt godkjent for videre visning på Artsobservasjoner. Ikke godkjente observasjoner kommer heller ikke med i årsrapportene fra LRSK eller i statistikker i Rapportsystemet for fugler.

Vi oppfordrer alle til å rapportere sine funn av sjeldne arter til LRSK så snart som mulig etter at observasjonen er gjort.

Klager på vedtak

Det er full anledning til å klage på avgjørelser som er tatt av LRSK. Avgjørelsene kan også innankes til NSKF, som vil ta den endelige avgjørelsen.

LRSK Buskeruds sammensetning :

Steinar Stueflotten (Drammen)

Torgrim Breiehagen (Ål)

Anders Hals (Øvre Eiker)

Frode Nordang Bye (Svelvik)

 

 

horizontal rule