NYHETSARKIV 2012

 

10.12.2012: Torgrim Breiehagen og Per Furuseth har levert rapporten "Horndykker i Buskerud 2012". Den er publisert i Buskskvetten. Se i kolonnen til venstre.
13.11.2012: Steinar Stueflotten har laget en oppsummering av hettemåkas status i Buskerud. Artikkelen bygger på resultatene fra innsamling av informasjon gjort i forbindelse med at hettemåka var Årets fugl i 2011. Artikkelen er publisert i Buskskvetten. Se i venstre kolonne.
7.10.2012:
24 deltagere fordelt på 5 lokaliteter observerte nesten 3000 fugler av i alt 66 arter mellom kl.08 og 11 i dag. Et vellykket arrangement på alle måter i finværet denne første oktobersøndagen. Oppsummeringen av dagens resultater ga følgende rangering:
 
  1. Fiskumvannet    43 arter
  2. Linnesstranda   38 arter
  3. Øyen 1              31 arter
  4. Grunnane          27 arter
  5. Bergsvingen      25 arter
 
Et artig poeng er at Fiskumvannet med flest arter hadde færrest antall individer, mens Bergsvingen med færrest arter hadde flest individer takket være en stor flokk med bjørkefink. Ingen store bomber i dag. Mest nevneverdig er dvergdykker, horndykker, varsler, kornkråke, samt en lomvi i Fiskumvannet. Arter med størst antall var bjørkefink (1115), grågås (288), stokkand (136) og kaie (115).
 
Takk for god innsats alle sammen! Se et sammendrag i Excel-format her.

26.9.2012: Forvaltningsplanen for Linnesstranda naturreservat er endelig klar og godkjent! En del av våre innvendinger til utkastet som var på høring er blitt tatt hensyn, andre ikke. Det er foreslått tiltak som kan øke fuglemangfoldet, men det er foreløpig ikke foreslått tiltak for å redusere forstyrrelser fra fiskere og padlere. Man vil undersøke saken nærmere. Vi mener at vi har dokumentert forstyrrelsene gjennom flere år og ingen flere undersøkelser er nødvendig. Vi må håpe på at de som sitter på fiskerettighetene i Lierelva vil hjelpe oss ved å vedta totalforbud mot fisking nedenfor Linnes bru, så snart som mulig.

Les planen selv, du kan laste den den her.

25.9.2012: Eurobirdwatch-helga 6.-7. oktober nærmer seg og vi planlegger aktiviteter for stimulere interessen for fuglekikking. I Buskerud har vi hatt konkurranse mellom våre to fugletårn + tårnet på Grunnane i Vestfold. Det har vært forholdsvis få personer som har vært innvolvert i denne konkurransen. Vi vil derfor i år åpne for personer/grupper som vil delta i konkurransen uten nødvendigvis å ha et fugletårn å stå i. Vi har allerede fått tilslutning fra en gruppe som ønsker å stå i Bergsvingen i Øvre Eiker.

Vi oppfordrer flere til å melde seg på. Det bør være muligheter til å finne gode utsiktpunkter på Hurum, ved Tyrifjorden og i Hallingdal. Tre timers hardskåding fra ett fast punkt skjerper sansene og styrker fuglekunnskape!

Konkurransen varer fra kl. 08.00 - 11:00 søndag 7.10. Alle observasjoner (arter hørt eller sett) gjort innenfor disse klokkeslett noteres ned. Med fast punkt menes et areal omtrent av størrelse som et fugletårn. LRSK-sekretæren Steinar Stueflotten fungerer som rapportsentral. Kontaktinformasjon kan sendes til ham (steinarstue@c2i.net).

Alle observasjoner skal rapporteres i etterhånd til Artsobservasjoner for å bli godkjent. Forøvrig gjelder vanlige regler for godkjenning av sjeldenheter.

23.9.2012: Jan-Erik har byttet sitt fotogalleri fra Blogspot til SmugMug. Mange nye, fine bilder. Se "Fotogallerier fra Buskerud" høyre spalte.
9.9.2012: Fra LRSKs sekretær Steinar Stueflotten er kommet følgende melding:

LRSKs gamle papirarkiv over sjeldne fugler observert i Buskerud ble for 12-13 år siden registrert i en BWP-database (Birds og Western Palearctic). Denne databasen (FileMaker Pro) ble i sin tid utviklet av Naturkart DA for NOF for registrering av fugleobservasjoner. I de etterfølgende årene registrerte LRSKs sekretær et stort antall observasjoner i denne databasen, både funn av sjeldne arter som var blitt behandlet og publisert i LRSKs årsrapporter, så vel som et stort antall andre interessante fugleobservasjoner fra fylket. Dette registrerings­arbeidet resulterte i at BWP-databasen i 2009 inneholdt ca. 17 000 observasjoner.

Allerede for flere år siden opphørte all support på denne databasen. Databasen har i tillegg kun vært installert på sekretærens personlige datamaskin. Selv om det ble tatt regelmessige sikkerhetskopier, innebar dette en stor risiko for at alle de verdifulle opplysningene kunne gå tapt en gang i framtida. Lanseringen av Artsobservasjoner.no, for noen år siden, ga en kjærkommen mulighet til å sikre disse dataene bedre for framtida. Fra og med 2008 er derfor alle observasjoner av LRSK-arter blitt registrert på Artsobservasjoner, og i fjor høst startet arbeidet med å overføre alle eldre funn av LRSK-arter til Artsobservasjoner. Dette arbeidet er nå fullført, noe som innebærer at over 6 700 observasjoner er blitt overført fra BWP-databasen til Artsobservasjoner. De resterende ca.10 000 observasjonene i BWP-databasen omfatter funn av mer vanlige arter hvor bl.a. ankomstdatoer på vårtrekket, seine høstobservasjoner, store antall, uvanlige lokaliteter m.m. er blitt registrert. Bare en mindre andel av disse observasjonene er blitt overført til Artsobservasjoner, resten får nok vente til en seinere anledning.

Alle observasjoner av sjeldne arter som har vært behandlet og publisert i LRSKs årsrapporter, er tagget med ”Godkjent av LRSK”.  Andre observasjoner, enten de er overført fra BWP-databasen eller registrert av observatørene selv, er ikke tagget. De registrerte funnene er også blitt kontrollert mot NSKFs arkiv for Buskerud, og alle funn som er godkjent av NSKF, er blitt tagget med ”Godkjent av NSKF”.

Som en følge av dette registreringsarbeidet, har antall godkjente arter observert i Buskerud, økt fra ca. 280 arter til 298 arter på Artsobservasjoner. I tillegg kommer 12 såkalte ikke-spontane E-arter som bl.a. stripegås, knoppand, rapphøne og fasan. For noen arters vedkomne er de registrerte funnene skjermet fra offentlig visning, dvs. de er ikke synlige på Artsobservasjoner. Dette gjelder bl.a. observasjoner av flere rovfuglarter i hekketiden.

Hele denne overføringsoperasjonen har også vært en god kvalitetssikring av de registrerte opplysningene, og flere feil er blitt oppdaget og rettet. Skulle du likevel finne feil i egne observasjoner som LRSK har registrert på dine vegne (feil dato, antall individer, lokalitet eller lignende), så vil jeg gjerne høre fra deg.

6.6.2012: Årsrapporten fra LRSK for 2011 er publisert i Buskskvetten.
28.4.2012: Sluttrapporten fra Fiskeørnprosjektet i Buskerud er publisert i Buskskvetten.
16.3.2012: Styrets årsberetning for NOF Buskerud er publisert i Buskskvetten.
8.3.2012: Årets vandrefalk-rapport er publisert i Buskskvetten. Likeledes er publisert rapport om jaktfalk i Buskerud. Begge fra Rovfuglgruppa i Naturvernforbundet i Buskerud (NiB).
1.3.2012: Noen små grep er gjort for å få Månedens bilde mer synlig på hjemmesiden. Samtidig kan vi jo feire at Buskerud har fått en ny art på lista, nemlig slagugle!
24.2.2012: Innkalling til årsmøte i NOF Buskerud finner du her.
31.1.2012: Så er Linnesstranda-rapporten for 2011 klar og publisert i Buskskvetten!
25.1.2012: Da er det klart for årets Hagefugltelling. Interessen har vært økende år for år, og det satses på å få med mer enn 6000 hager på tellingen. Fjorårets telling avdekket nærmest en invasjon av dompap med over 20 000 registrerte fugler. Hva blir årets overraskelse? Tellingen foregår helga 28. - 29.1. Buskerudfolk oppfordres til å delta! Les mer på NOF sine sider.

15.1.2012: Årets bilde for 2011 er kåret! Jens Erik Nygårds bilde "Vandrefalk" som var vinneren av Månedens bilde i august, ble totalvinner i 2010. Juryen bestod av Steinar Stueflotten, Jan-Erik Nyhus og Jorunn Villand. Premien er et gavekort fra Natur og Fritid. Nærmest kom bildene "Storspover" av Børre Eirik Helgerud og "Fjellrype" av Jostein Myre.

10.1.2012: Forslag til forvaltningsplan for Linnesstranda er kommet! Du finner dokumentene hos Fylkesmannen i Buskerud.
10.1.2012: Ny årgang av Buskskvetten er innledet med året rapport fra Kongeørnprosjektet!