Linnesstranda naturreservat ligger i Lier kommune ved utløpet av Lierelva til Drammensfjorden. Det er et våtmarksområde som er blitt til ved at Lierelvas munning opp gjennom tidene har flyttet seg og lagt opp store løsmasser. Området har store botaniske og ornitologiske verdier.

Reservatet har en utrolig frodighet som bare har blitt større siden fredningen i 1985. Det er nok noe av det nærmeste man kommer en tropisk urskog i Norge.

OBS! NY HJEMMESIDE - http://linnesstranda.blogspot.com.

Innerst finner vi jordbrukslandskap og bebyggelse. Nedenfor bebyggelsen er det en gråor-heggeskog som i perioder med høyvann står med røttene i vann. Her vokser slyngplanten humle som lianer langs trærne, og gjør skogen nesten ugjennomtrengelig. Utenfor skogen kommer et belte med takrørskog og ytterst muddergrunner som blir blottlagt ved lavvann.

Det er observert hele 212 ulike fuglearter i området, hvor av årlig mer enn hundre og førti. Ca. 50 arter er hekkende. Siden området ikke er så stort, er det lettere komme i nærkontakt med fuglene på Linnesstranda enn mange andre steder. I 1995 fikk det et fugletårn, plassert i elvemunningen, noe som har gitt oss meget gode arbeidsforhold. 

Fuglelivet på Linnesstranda har vært overvåket helt siden 1970-tallet og nøyaktige registrering av antall har gitt oss et godt utgangspunkt for å dokumentere endringer i naturen gjennom  mer enn 40 år.

 

Hjem
Fredningsforskrifter
Rapporter
Observasjoner
Ringmerking
Botanikk
Kart
Luftfoto
Gamle bilder
Værvarsel
Været nå

Webansvarlig:

Jens Erik Nygård

 Sist oppdatert : 15.06.08