Billedgalleri:

 Andefugler Skogshøns
 Fasan  Lommer
 Dykkere Skarver
 Hegrer  Rovfugler
 Riksefugler Trane
 Vadefugler
 Joer Måker Terner
 Alker Duer  Gjøk  
 Ugler Nattravn   
 Seilere  Råkefugler
 Spetter Lerker
 Svaler Piplerker

 Erler Troster  
 Sangere Fluesnappere
 Skjeggmeis  Stjertmeis
 Meiser Spettmeis

 Trekryper Varslere
 Kråkefugler Stær

 Gråspurv Pilfink
 Finker Buskspurver

Tidsskriftet:

Les det på nettet!

Prosjekter:

Fiskeørnprosjektet
(avsluttet)

LRSK:

Rapportering og skjemaer

Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014

Årsrapport 2013
Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2010
Årsrapport 2009

Årsrapport 2008
Årsrapport 2007
Årsrapport 2006

eldre...

Artsartikler:

Dykkere (2003)
Spover (2003)
Terner (2003)
Rikser (2004)
Lommer (2005)
Tyrkerdua (2005)
Kjerrsangere (2005)
Lerker (2005)
Alkefugler (2006)
Buskspurver (2006)
Gressender (2007)
Fiskender (2009)
Kråkefugler (2010)

Piplerker og erler (2013)
Duer (2014)

Dykkender (2015)

Nyhetsarkiv:

Nyhetsarkiv 2009

2008

2007

2006

2005

2004

NOF

NOF Travel

Natur og Fritid

Fuglevennen

 

NiB, rovfuglgruppa

Hallingblogg

 

 

   Nyeste, alle
   Nyeste, LRSK-arter
   Nattsangere 2014
   Rovfugler
   Sjeldne andefugler
   Sjeldne vadefugler
   Sjeldne hekkefunn
  

   Artsliste kronologisk
   Artsliste systematisk

Artsobservasjoner

 

(arkiv)

Fotogallerier fra Buskerud:

Jens Erik Nygård 

Tommy Solberg

  Christoffer Mikalsen

Børre Eirik Helgerud

Bjørn Penk

 

 

Fylkesfuglen:

Fylkesfuglen blåmeis

Blåmeisen ble valgt av Buskeruds befolkning til fylkesfugl.

 

bullet

Arbeide for vern
av naturmiljøet i
alminnelighet
og verdifulle
fuglelokaliteter
i særdeleshet.
 
bullet Fungere som bindeledd og talerør for  natur- og fugleinteresserte i fylket.
 
bullet Gjennom sine lokallags aktiviteter og eget
nettidsskrift og nettsted
øke interessen for og kunnskapen om vår
fuglefauna

Anne Sørensen
leder, kasserer

Audun Jahren
Styremedlem

Steinar Stueflotten
Styremedlem

Martin Lindahl
Styremedlem

Merete W. Dees
Styremedlem, naturvernkontakt

 

Smart hegre

Skandinavias jungel

Sjeldne "jungler" i veikanten

Følg vandrefalk i stup og hønsehauk gjennom skogen

Pelikanens flukt

 

Tittel-bilde

Lokallagene:

NOF DrammenNOF Øvre Eiker

 

 

Lokalitetene:

Linnesstranda

MiletjernTyrifjordenFiskumvannet

Nyhetene:

Resultater fra årets lokalitetskonkurranse som ble arrangert søndag den 1. oktober fra kl. 9 til 12 i forbindelse med EuroBirdWatch 2017.
Årets vinner ble Fiskumvannet med 53 arter.

Etter en uke med stabilt gråvær fra øst og lite trekkaktivitet, lå det an til et værskifte med regnvær fra vest. Dette nådde vårt område helt på slutten av telleperioden. Det ga økt trekkaktivitet og bedre resultater enn forventet.  Resultatene ble som følger (detaljer og historikk i eget vedlegg):

1. Fiskumvannet             

53 arter

662 individer

14 deltagere

2. Sætrepollen                

45 arter

1190 individer

  1 deltager

2. Averøya                        

45 arter

859 individer

  2 deltagere

2. Linnesstranda             

45 arter

403 individer

  2 deltagere

Det ble en morsom konkurranse med delt annenplass på tre lokaliteter som alle endte på samme resultat 45 arter! Noe variabel deltagelse der vinneren Fiskumvannet satte ny rekord for denne konkurransen med 14 deltagere. Totalt 3114 individer og 78 arter er 919 individer flere og 2 arter færre enn for de samme fire lokalitetene i fjor.

De tre mest tallrike artene var: grågås 699 individer, ringdue 479 individer og stokkand 294 individer. På landsbasis var grågås og bjørkefink på topp. Av mer sjeldne arter kan følgende nevnes: stjertand, taffeland, vannrikse og  varsler på Fiskumvannet, havørn i Sætrepollen og horndykker på Averøya. En vannrikse ble også hørt på Linnesstranda før kl.9.

29.9.2017: Følgende steder er tilmeldt konkurransen på søndag (ansvarlige personer i parentes). Møt opp!

 • Averøya (Eirik Kristoffersen og Marius von Glahn)
 • Fiskumvannet (Steinar Stueflotten)
 • Linnesstranda (Jens E. Nygård)
 • Sætrepollen (Jostein Bærø Engdal)
21.9.2017: Eurobirdwatch 2017 avholdes helgen 30.9.-1.10 og vi oppfordrer alle til å komme seg ut og registrere flest mulig fugl på Artsobservasjoner denne helgen. Søndag kl. 09 - 12. gjennomføres lokalitetskonkurranse i år som i fjor. Resultatet i fjor ble:
 • 1. Linnesstranda              54 arter                545 individer      5 deltakere
  2. Sætrepollen                 51 arter                425 individer      1 deltaker
  3. Fiskumvannet              45 arter                345 individer      9 deltakere
  4. Averøya                         44 arter                880 individer      1 deltaker
  5. Grunnane                      24 arter                332 individer      2 deltakere
  6. Bergsvingen                 15 arter                1351 individer   2 deltakere

Vi oppfordrer folket til å bemanne disse og gjerne flere lokaliteter for en intens og artig konkurranse i oppdagelse og bestemmelse av fugl. Velg et fast punkt i terrenget på ca. et fugletårns størrelse og rapporter alt dere ser i løpet av de tre timene. Ansvarlig på hvert sted forhåndsanmelder lokaliteten til Steinar Stueflotten (sstuef@broadpark.no).

Ansvarlig Linnesstranda: Jens Erik Nygård (jenygard@online.no)
Ansvarlig Fiskumvannet: Steinar Stueflotten (sstuef@broadpark.no)

17.9.2017: LRSK rapport fra 2016 er nå klar og publisert i Buskskvetten. Klikk på tidsskriftet i venstre spalte.
19.4.2017: Årsmøteinnkalling og vedtekter for NOF Buskerud finner du her. Årsmøtet avholdes onsdag 26.4 kl. 19.00 i Nedre Eiker Bibliotek.
14.3.2017: Årsrapporten Kongeørn i Buskerud 2015-2016 er publisert i Buskskvetten.
8.3.2017: Ny artikkel Horndykker i Buskerud 2016 er publisert i Buskskvetten.
6.3.2017: Årsrapport 2015-2016 fra Øvre Eiker er publisert i Buskskvetten.
28.2.2017: Første artikkel i 2017-utgaven av Buskskvetten er publisert. Les 2016-rapporten fra Naturvernforbundet om vandrefalkens utbredelse og hekkestatus i Buskerud.

27.1.2017: Årets bilde fra 2016 er kåret blant de 14 månedsvinnere. Jostein Myre vant med sitt flotte bilde av ørkesteinskvett fra Fiskumvannet. Gratulerer til Jostein, som også vinner et gavekort hos NOF sin nettbutikk Natur og Fritid. Se bilde i full størrelse her.

18.1.2017: Linnesstranda-rapporten for 2015 er (endelig!) publisert i Buskskvetten for 2016.
29.11.2016: Det er gjennomført et nytt fiskeørnprosjekt i år, fem år etter at det forrige ble avsluttet i 2011.Rapport er ligger i Buskskvetten.

10.11.2016: NOF avd. Buskerud er medarrangør når Naturvernforbundet inviterer til Natur og Kultur 2016 søndag 13. november på Fossesholm, Vestfossen kl. 14.30 – 19. Ulovlig fuglefangst ved Middelhavet er et hovedtema, du får ny status for fiskeørna i Buskerud, flere nye bøker presenteres og en flott konsert er noe av det arrangørene kan tilby. Les mer.

1.11.2016: LRSK rapport fra 2015 er nå klar og publisert i Buskskvetten. Klikk på tidsskriftet i venstre spalte.
13.10: God forvaltning av IBAene våre – en prioritert oppgave for NOF

4.10.2016:

Resultater fra lokalitetskonkurransen som foregikk søndag den 2. oktober 2016 fra kl.9 til kl.12 i forbindelse med EuroBirdWatch 2016. Årets vinner ble Linnesstranda med 54 arter.

I strålende vær møtte mange opp for å delta i årets lokalitetskonkurranse i Buskerud.
Resultatet ble som følger (detaljer og historikk i eget vedlegg):

1. Linnesstranda              54 arter                545 individer      5 deltakere
2. Sætrepollen                 51 arter                425 individer      1 deltaker
3. Fiskumvannet              45 arter                345 individer      9 deltakere
4. Averøya                         44 arter                880 individer      1 deltaker
5. Grunnane                      24 arter                332 individer      2 deltakere
6. Bergsvingen                 15 arter                1351 individer   2 deltakere

Det ble en fin konkurranse med god deltakelse og mange arter, men ingen rekorder - bare nesten. 54 arter på Linnesstranda er et meget godt resultat, tett opp under rekorden på 56 arter fra Fiskumvannet 07.10.07. 51 arter på nykommeren Sætrepollen var også imponerende. Totalt 3877 individer og 81 arter er det nest beste resultatet siden konkurransene startet i 2006. Seks lokaliteter er tangering av beste deltagelse fra 2014.

De tre mest tallrike artene var: stær med 1054 individer hvorav 1000 individer i Bergsvingen, grågås 840 individer og gråtrost 302 individer. På landsbasis var ringdue og bjørkefink på topp. Av mer sjeldne arter kan følgende nevnes: lappfiskand og dvergdykker (Fiskumvannet), havørn (Sætrepollen), vannrikse (Linnesstranda og Fiskumvannet), dvergsnipe (Averøya) og lomvi (Linnesstranda). Etter at konkurransen var avsluttet kl. 12 ble det observert ei haukugle på Fiskumvannet, til glede for mange av de tilstedeværende. 

Last ned regneark (Excel) med alle tall fra konkurransen:

Mvh Steinar

24.9.2016: Eurobirdwatch 2016 avholdes helgen 1.-2.10 og vi oppfordrer alle til å komme seg ut og registrere flest mulig fugl på Artsobservasjoner denne helgen. Søndag kl. 09 - 12. gjennomføres lokalitetskonkurranse i år som i fjor. Resultatet i fjor ble:

 • Averøya           43 arter                534 ind.
 • Fiskumvannet  40 arter                231 ind.
 • Linnesstranda 38 arter                563 ind.

Vi oppfordrer folket til å bemanne disse og gjerne flere lokaliteter for en intens og artig konkurranse i oppdagelse og bestemmelse av fugl. Velg et fast punkt i terrenget på ca. et fugletårns størrelse og rapporter alt dere ser i løpet av de tre timene. Ansvarlig på hvert sted forhåndsanmelder lokaliteten til Steinar Stueflotten (sstuef@broadpark.no).

Ansvarlig Linnesstranda: Jens Erik Nygård (jenygard@online.no)
Ansvarlig Fiskumvannet: Steinar Stueflotten (sstuef@broadpark.no)

I tillegg blir det trolig folk på Grunnane, i Sætrepollen og i Bergsvingen. Møt opp!

30.6: Rapport fra overvåkningen av vannfugl i Tyrifjorden er publisert hos Fylkesmannen i Buskerud. Du kan lese den her. Tidligere rapporter kan leses her.
17.4: Et kartleggingsprosjekt for vipe er gang i nedre Lier. Det er i forbindelse med veiprosjektet Dagslett - Linnes og videreføring til Amtmannsvingen som går forbi Linnesstranda og lokaliteten Jordhaugene. Mulige framtidige traseer tilknytning til motorveien gjør at det også er interessant å kartlegge vipe i et litt større område. Se kart. Rapportering skjer til fortrinnsvis til Artsobservasjoner. Ta kontakt med webansvarlig (se nederst) hvis du trenger hjelp til rapportering.
Webansvarlig: Jens Erik Nygård